Pre loader

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mặt Trời Phú Quốc chịu trách nhiệm cho nội dung trên trang web jwmarriottphuquocresort.com X

  • JW Contact
  • JW Contact

Mọi thắc mắc của quý khách xin liên hệ với resort tại đây, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm. Xin cảm ơn!

 

JW Marriott
Phu Quoc Emerald Bay

Bãi Khem, Thị trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Vietnam

Hotline: +84 297 377 9999

Fax : +84 297 377 9998

Đặt phòng: mhrs.pqcjw.reservations@marriotthotels.com

Dịch vụ khách hàng: mhrs.pqcjw.concierge@marriott.com

Nhà hàng Pink Pearl: mhrs.pqcjw.pinkpearl@marriott.com

Department of Chemistry Bar: mhrs.pqcjw.doc@marriott.com

Nhà hàng Red Rum: mhrs.pqcjw.redrum@marriott.com

Nhà hàng Tempus Fugit: mhrs.pqcjw.tempus.fugit@marriotthotels.com

Spa: mhrs.pqcjw.spamgr@marriott.com

Kinh doanh: mhrs.pqcjw.smcoor@marriotthotels.com

Marketing và truyền thông: mhrs.pqcjw.mcm@marriotthotels.com


Cập nhật các thông tin mới nhất tại đây

Chúng tôi đã cập nhật chính sách bảo mật theo những quy định của GDPR (Global Data Protection Regulation) - Bộ luật bảo vệ dữ liệu chung.   
Tìm hiểu thêm Ẩn giấu