• JW Terms and Conditions

Terms and Conditions

Điều khoản Sử dụng, áp dụng tại Mỹ và Canada

 1. Marriott International, Inc. đặt trụ sở tại 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817-1102, Mỹ, và các công ty con, gồm the Ritz-Carlton Hotel Company L.L.C. (gọi chung là, “Marriott”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) cung cấp các trang web khác nhau cho khách hàng đến từ khắp nơi trên thế giới. Các trang web của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn đối với các trang web như www.marriott.com, www.autograph-hotels.marriott.com, www.vacationsbymarriott.com , www.ritzcarlton.com và www.corporate.ritzcarlton.com (gọi chung là “các trang web”). Điều khoản Sử dụng này cũng áp dụng đối với bản dịch của các trang web, ví dụ www.espanol.marriott.com. Các trang web của chúng tôi được kiểm soát và điều hành hoạt động từ Mỹ và tuân thủ luật pháp của Mỹ.
 2. Nội dung và thông tin hiển thị trong các Trang web là tài sản của Marriott và/hoặc Ritz-Carlton và được gọi chung là “Thông tin Marriott”. Hoạt động tải xuống, tái bản hoặc truyền lại “Thông tin Marriott”, ngoài hoạt động mang tính cá nhân và phi thương mại, đều bị nghiêm cấm, trừ khi được đại lý lữ hành cấp phép chỉ nhằm các mục đích kinh doanh theo quy định ở mục 11 dưới đây.
 3. Khi sử dụng các trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn đã chấp thuận mọi điều khoản và điều kiện dưới đây trong Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn không nhất trí với bất kỳ hoặc toàn bộ các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi có toàn quyền đơn phương thay đổi và/hoặc sửa đổi các phần của Điều khoản Sử dụng này bất cứ thời điểm nào mà không cần phải thông báo, trừ khi có quy định khác, và các nội dung thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng tải; do đó, vui lòng kiểm tra để cập nhật các sửa đổi định kỳ trong bản Điều khoản Sử dụng này. Chúng tôi sẽ cho hiển thị ngày có hiệu lực của bản Điều khoản Sử dụng ở đầu trang này.
 4. Các trang web của chúng tôi có thể chứa hoặc dẫn chiếu tới các thương hiệu, bằng sáng chế, tài liệu bản quyền, bí mật kinh doanh, công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của Marriott, the Ritz-Carlton Hotel Company và/hoặc các bên khác. Bạn không được cấp bất kỳ giấy phép hay quyền nào liên quan tới các thương hiệu, bằng sáng chế, tài liệu bản quyền, bí mật kinh doanh, công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của Marriott, the Ritz-Carlton Hotel Company và/hoặc các bên khác. Trang web www.marriott.com và/hoặc một số hoạt động nhất định được cung cấp thông qua các trang web của chúng tôi có thể áp dụng quy định của Bằng sáng chế Mỹ số 6,091,956 và/hoặc Bằng sáng chế Mỹ số 7,624,044.
 5. Bạn nhất trí sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc công cụ nào khác để làm gián đoạn hoặc cố tình gây gián đoạn hoạt động thông thường của các trang web, và bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào dẫn đến việc tải thông tin quá lớn hoặc không phù hợp lên hệ thống cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Ngoài ra, bạn nhất trí không sử dụng bất kỳ robot, người nhện, các thiết bị tự động, hoặc quy trình thủ công để theo dõi, đạo văn, hay sao chép các trang web của chúng tôi, Thông tin Marriott trên trang web, hoặc bất kỳ trang web hoặc Thông tin Marriott nào mà không có sự đồng ý trước của những người đại diện được ủy quyền của Marriott hoặc Ritz-Carlton (quyết định đồng ý này được xem như được đưa ra đối với công nghệ tìm kiếm tiêu chuẩn thông qua các trang web tìm kiếm qua Internet để chuyển hướng người dùng Internet tới các trang web của chúng tôi). Hơn nữa, bạn nhất trí không sử dụng các Trang web của chúng tôi nhằm để thực iheenj bất kỳ mục đích bất hợp pháp, trái luật hoặc bị nghiêm cấm nào theo Điều khoản Sử dụng này. Bạn nhất trí không gây gián đoạn, làm hỏng, thay đổi, phá hủy, sửa chữa, can thiệp phạm vi hạn chế, hoặc các hành động khác ảnh hưởng đến hoạt động thông thường của các trang Web dưới bất kỳ phương thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hoạt động thông qua sử dụng bất kỳ mã độc hoặc không được ủy quyền, virus, Trojan, phần mềm xâm nhập máy tính hoặc các chương trình khác. Bạn không được phép sử dụng các trang web của chúng tôi nhằm mục đích đe dọa, bôi nhọ, vu khống, nói xấu, kích động, khiêu dâm, phân biệt chủng tộc hoặc các mục đích mang tính tấn công khác. Chúng tôi có toàn quyền đơn phương rút lại hoặc từ chối quyền truy cập của bạn vào các Trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đối với trường hợp bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này.
 6. Bạn nhất trí sẽ chỉ tiến hành đặt phòng một cách hợp pháp, chính đáng trên cơ sở thiện chí để bạn hoặc khách mời của bạn sử dụng, và không vì các mục đích khác, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc bán lại, chuyển nhượng hoặc đăng tải thông tin trái phép lên trang web của bên thứ ba, hay đặt phòng mang tính đầu cơ, giả mạo hoặc gian lận, hoặc đặt phòng theo nhu cầu dự kiến.
 7. Các trang web của chúng tôi có thể cho phép bạn sử dụng tên người dùng, mật khẩu, hoặc các mã, hay thiết bị khác để truy cập vào một số phần nhất định của Trang web (“mã truy cập”). Bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật các loại mã truy cập và các hoạt động của tài khoản của mình. Chúng tôi có toàn quyền đơn phương chấm dứt ngay lập tức hoạt động tài khoản của bạn và không thông báo trước khi có lý do chính đáng, ví dụ như khi bạn vi phạm bất kỳ phần nào trong Điều khoản Sử dụng này.
 8. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ THÔNG TIN MARRIOTT ĐƯỢC CUNG CẤP “DƯỚI DẠNG THỰC TẠI” MÀ KHÔNG KÈM THEO BẢO ĐẢM DÙ TỒN TẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC LOẠI BẢO ĐẢM MANG TÍNH NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HAY KHÔNG XÂM PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC BẢO LÃNH NÀO RẰNG CÁC TRANG WEB VÀ/HOẶC THÔNG TIN MARRIOTT CỦA CHÚNG TÔI SẼ LUÔN KHẢ DỤNG, ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, HOÀN CHỈNH VÀ KHÔNG CÓ LỖI. CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ HAY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ LOẠI MÃ ĐỘC HOẶC BẤT HỢP PHÁP NÀO VÀ BẠN SẼ PHẢI CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC ĐẢM BẢO BẠN ÁP DỤNG CƠ CHẾ QUÉT VÀ BẢO VỆ PHÙ HỢP ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT CỦA THIẾT BỊ, CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC THÔNG TIN CỦA BẠN. VIỆC BẠN SỬ DỤNG BẤT KỲ TRANG WEB VÀ/HOẶC THÔNG TIN MARRIOTT CỦA CHÚNG TÔI CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI RỦI RO TỔN THẤT CÓ THỂ PHÁT SINH. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bằng vân bản này, chúng tôi, các thành viên khác của các công ty con trực thuộc tập đoàn và các bên thứ ba liên kết với chúng tôi không có nghĩa vụ và trách nhiệm về mọi thiệt hại, hoặc tổn thất dù là trực tiếp, gián tiếp hoặc mang tính hậu quả mà người dùng phải chịu liên quan đến các Trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến quá trình sử dụng, không thể sử dụng, hoặc hệ quả của việc sử dụng các Trang web của chúng tôi, bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web của chúng tôi và bất kỳ thông tin, tư liệu nào được hiển thị trên đó, bao gồm nhưng không giới hạn đối với mọi trách nhiệm pháp lý về tổn thất doanh thu hoặc thu nhập, thiệt hại kinh doanh, tổn thất lợi nhuận hay mất hợp đồng, mất khoản tiết kiệm dự kiến, mất dữ liệu, mất lợi thế thương mại, lãng phí năng lực quản lý hay thời gian làm việc tại văn phòng, và đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát khác, bất kể phát sinh và do nguyên nhân sơ suất (kể cả hành vi lơ là), vi phạm hợp đồng, hoặc các hành vi khác có thể dự báo, với điều kiện là việc này sẽ không gây cản trở khiếu nại đòi bồi thường đối với các thiệt hại hoặc mất mát tài sản hữu hình của bạn hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác đối với các trường hợp thua lỗ, mất mát tài chính trực tiếp mà không được loại trừ trong các danh mục nêu trên. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến trách nhiệm, nghĩa vụ của chúng tôi đối với trường hợp tử vong hoặc chấn thương cá nhân xảy ra do sự lơ là, hay nghĩa vụ của chúng tôi đối với hành vi trình bày xuyên tạc gian lận hoặc cố tình xuyên tạc đối với một vấn đề cơ bản, hay các nghĩa vụ khác không được loại trừ hay giới hạn theo luật pháp hiện hành. Bạn phải bảo vệ chúng tôi trước mọi yêu sách, khiếu nại hay hành động kiện tụng chống lại chúng tôi hoặc phát sinh do hệ quả của bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với Điều khoản Sử dụng (“Khiếu nại”), đồng thời bạn phải bồi thường thiệt hại và đảm bảo vô hại cho chúng tôi khỏi mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí tổn (gồm phí thuê luật sư) phát sinh từ các Khiếu nại đó. Bằng chi phí riêng của mình, chúng tôi có quyền tự phòng vệ trước bất kỳ Khiếu nại nào và mọi đàm phán giải quyết và bạn nhất trí hợp tác với chúng tôi trong quá trình phòng vệ đối với các Khiếu nại đó, theo yêu cầu của chúng tôi.
 9. Đối với mọi thông tin trao đổi giữa bạn và chúng tôi về vấn đề Thông tin Marriott, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các phản hồi, câu hỏi, bình luận, đề xuất và các nội dung tương tự: (a) bạn sẽ không có thẩm quyền đối với tính bảo mật trong thông tin trao đổi của bạn và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ đảm bảo không tiết lộ các thông tin trao đổi của bạn; (b) chúng tôi sẽ không tái bản, sử dụng, tiết lộ, hay phát tán thông tin, trao đổi thông tin liên lạc của bạn với những người khác mà không có giới hạn; và (c) chúng tôi sẽ có quyền sử dụng mọi ý tưởng, khái niệm, bí quyết, nội dung hay kỹ thuật trình bày trong thông tin trao đổi của bạn nhằm thực hiện mọi mục đích khác dù tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với sự phát triển, sản xuất và marketing sản phẩm và dịch vụ gắn liền với thông tin đó. Các hoạt động trên chỉ được giới hạn thông qua cam kết và nghĩa vụ trách nhiệm của chúng tôi đối với thông tin cá nhân của bạn (để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi).
 10. Thông tin Marriott có thể chứa các lỗi sai về kỹ thuật, lỗi đánh máy, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các lỗi sai liên quan đến việc định giá hoặc các lỗi sai có từ trước trong các giao dịch của bạn. Cả Marriott và Ritz-Carlton đều sẽ không có nghĩa vụ hay sẽ không chịu trách nhiệm về các lỗi sai, sai sót hay thiếu sót này, và không có nghĩa vụ hoàn thành việc đặt phòng hay thông tin chứa các lỗi sai này. Marriott và Ritz-Carlton có quyền sửa đổi, chỉnh sửa, hủy bỏ và/hoặc cải thiện thông tin, các sản phẩm và chương trình của Marriott được mô tả theo thông tin đó tùy từng thời điểm phù hợp mà không cần thông báo, kể cả sau khi xác nhận giao dịch.
 11. Một số nội dung trên các Trang web của chúng tôi có tính giới hạn đối với các đại lý lữ hành hoặc những người đại diện được ủy quyền khác. Thông tin Marriott trình bày trong các nội dung giới hạn đó là thông tin bảo mật đối với Marriott và chỉ được cung cấp để phục vụ mục đích kinh doanh, bao gồm việc rà soát trạng thái ủy quyền và các tuyên bố, kết nạp thành viên vào chương trình Chuyển khoản Điện tử của chúng tôi như được đề cập dưới đây. Chúng tôi có quyền cấm truy cập, hoặc cấm sử dụng các nội dung giới hạn này nếu thấy việc sử dụng hay truy cập này có thể gây gián đoạn đối với hoạt động của các Trang web hoặc việc sử dụng hoặc truy cập đó tạo ra lợi ích thương mại hay các đối tượng khác gây bất lợi cho chúng tôi. Nếu bạn là một đại lý lữ hành hoặc người đại diện hợp pháp của đại lý lữ hành sử dụng các Trang web của chúng tôi, thì sẽ áp dụng các quy định như sau: Mật khẩu: Chúng tôi sẽ cấp cho bạn một mật khẩu riêng để truy cập thông tin liên quan đến công ty của bạn và các giao dịch giới hạn chỉ dành riêng cho các cá nhân, những người được bạn cung cấp mật khẩu. Bạn có trách nhiệm tự bảo mật mật khẩu này. Cả Marriott và Ritz Carlton đều không có nghĩa vụ hoặc không chịu trách nhiệm về mọi hoạt động truy cập thông tin hoặc giao dịch được thực hiện theo mật khẩu mà chúng tôi đã cấp cho bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đổi mật khẩu định kỳ và bất kỳ khi nào nhân viên đại lý lữ hành của bạn nghỉ việc hay khi bạn nghi ngờ mật khẩu không còn nằm trong phạm vi quản lý của những người mà bạn đã ủy thác. Chuyển khoản điện tử (EFT): Marriott có thể thực hiện thanh toán khoản tiền hoa hồng bằng hình thức chuyển khoản điện tử (EFT) thông qua hệ thống Automated Clearing House (ACH). Nếu bạn đã hoàn tất quy trình đăng ký EFT như đã nêu trên Trang web của chúng tôi, việc hoàn tất quy trình đăng ký có nghĩa là bạn đã (1) ủy quyền cho Marriott và/hoặc Ritz-Carlton thực hiện thanh toán qua EFT, (2) xác nhận bạn đã lựa chọn đơn vị ký thác được chỉ định và cung cấp thông tin tài khoản chính xác, và (3) chấp thuận rằng mọi giao dịch chuyển khoản điện tử này sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc sau: (i) bạn đã gửi thông báo trước 30 ngày tới Marriott về mọi thay đổi trong nội dung liên quan đến đơn vị ký thác của bạn hoặc các chỉ dẫn thanh toán khác; và (ii) bạn chấp thuận rằng mọi khoản tiền gửi trực tiếp từ Mỹ đều được thực hiện theo loại thanh toán “CTX”. Không sắp xếp cho những người bị cấm vận: Marriott International Inc. và the Ritz-Carlton Hotel Company LLC đều là công ty của Mỹ và bị nghiêm cấm cung cấp dịch vụ cho các “cá nhân bị cấm vận”, là các viên chức chính phủ hay người dân thuộc các quốc gia bị cấm vận, khủng bố, kẻ buôn thuốc phiện, những người có tên trong danh sách cấm vận của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Bạn nhất trí không sắp xếp cho bất kỳ người nào thuộc danh sách các cá nhân bị cấm vận để lưu trú tại, sử dụng hay đi du lịch tại bất kỳ khách sạn nào của Marriott hay Ritz-Carlton.
 12. Các Trang web của chúng tôi có chứa các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ trên phạm vi toàn cầu của Marriott và Ritz-Carlton, không phải tất cả những sản phẩm và dịch vụ đó đều sẵn có tại tất cả các địa điểm. Việc tham chiếu đến sản phẩm hay dịch vụ của Marriott và Ritz-Carlton trên một trong các Trang web của chúng tôi sẽ không có nghĩa ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ đó sẽ có sẵn tại địa điểm của bạn.
 13. Bất kỳ hoạt động sử dụng hệ chức năng bản đồ trên Trang web này đều được chi phối theo quy định của Điều khoản Sử dụng của Người dùng cuối đối với ứng dụng Bing Maps của Microsoft. Marriott sẽ không chịu trách nhiệm về moi hệ lụy do bạn sử dụng Bing Maps như chỉ hướng đi đường.
 14. Nếu bạn quyết định rời khỏi các Trang web của chúng tôi thông qua các đường dẫn tới các trang web của bên thứ ba, bao gồm các trang web của các công ty quảng cáo, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Điều khoản Sử dụng của chúng tôi sẽ không còn hiệu lực áp dụng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các điều khoản sử dụng và chính sách riêng tư trên các trang web của bên thứ ba hoặc cookies mà họ sử dụng. Ngoài ra, do chúng tôi không thể kiểm soát hết các trang web và nguồn thông tin của bên thứ ba, bạn cần hiểu rõ và nhất trí rằng Marriott và Ritz-Carlton sẽ không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của sản phẩm/dịch vụ trên các trang web hay nguồn thông tin của bên thứ ba này, cả Marriott và Ritz-Carlton đều sẽ không chịu trách nhiệm về mọi nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay tài liệu khác có trên hoặc xuất phát từ các trang web hay nguồn thông tin của bên thứ ba đó.
 15. Điều khoản sử dụng này sẽ được diễn giải và thực thi theo quy định của pháp luật Bang Maryland, Mỹ, áp dụng cho các hợp đồng được ký kết và thực hiện tại Maryland, Mỹ. Bạn nhất trí và tuân thủ theo thẩm quyền xét xử của cơ quan có thẩm quyền tại Bang và Tòa án Liên bang đặt trụ sở tại Maryland và nêu rõ quy định đối với tính công bằng và thuận tiện trong các thủ tục tố tụng tại các tòa án này áp dụng cho mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng các Trang web của chúng tôi. Bạn sẽ không được phép phản đối thẩm quyền xét xử hoặc địa điểm phân xử trên cơ sở thiếu phạm vi quyền tài phán về người, nơi xét xử không thuận tiện hay các cơ sở khác. Bạn nhất trí sẽ không khởi kiện hoặc tham gia khởi kiện tập thể chống lại chúng tôi. BẰNG VĂN BẢN N ÀY, BẠN TỪ BỎ QUYỀN XÉT XỬ THEO THỦ TỤC BỒI THẨM ĐOÀN. Những nội dung trên sẽ không được áp dụng trong trường hợp luật pháp hiện hành tại quốc gia bạn sinh sống yêu cầu áp dụng luật và/hoặc quyền tài phán khác và không được loại trừ trong hợp đồng.
 16. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về các thực hành về quyền riêng tư chi phối quá trình chúng tôi xử lý thông tin của bạn trên các Trang web, vui lòng xem Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi
 17. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng gửi email tới địa chỉ privacy@marriott.com.