Pre loader

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mặt Trời Phú Quốc chịu trách nhiệm cho nội dung trên trang web jwmarriottphuquocresort.com X

 • JW Terms and Conditions

Terms and Conditions

Điều khoản Sử dụng

 1. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MẶT TRỜI PHÚ QUỐC TẠI NAM BÃI KHEM, đặt trụ sở tại Khu du lịch sinh thái Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam (gọi chung là, “Sun Group”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) cung cấp các trang web jwmarriottphuquocresort.com. Điều khoản Sử dụng này cũng áp dụng đối với bản dịch của các trang web, jwmarriottphuquocresort.com/vn/home. Các trang web của chúng tôi được kiểm soát và điều hành hoạt động từ Việt Nam và tuân thủ luật pháp của Việt Nam.
 2. Nội dung và thông tin hiển thị trong các Trang web là tài sản của Sun Group và được gọi chung là “Thông tin Sun Group”. Hoạt động tải xuống, tái bản hoặc truyền lại “Thông tin Sun Group”, ngoài hoạt động mang tính cá nhân và phi thương mại, đều bị nghiêm cấm, trừ khi được đại lý lữ hành cấp phép chỉ nhằm các mục đích kinh doanh theo quy định ở mục 11 dưới đây.
 3. Khi sử dụng các trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn đã chấp thuận mọi điều khoản và điều kiện dưới đây trong Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn không nhất trí với bất kỳ hoặc toàn bộ các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi có toàn quyền đơn phương thay đổi và/hoặc sửa đổi các phần của Điều khoản Sử dụng này bất cứ thời điểm nào mà không cần phải thông báo, trừ khi có quy định khác, và các nội dung thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng tải; do đó, vui lòng kiểm tra để cập nhật các sửa đổi định kỳ trong bản Điều khoản Sử dụng này. Chúng tôi sẽ cho hiển thị ngày có hiệu lực của bản Điều khoản Sử dụng ở đầu trang này.
 4. Các trang web của chúng tôi có thể chứa hoặc dẫn chiếu tới các thương hiệu, bằng sáng chế, tài liệu bản quyền, bí mật kinh doanh, công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của Sun Group và/hoặc các bên khác. Bạn không được cấp bất kỳ giấy phép hay quyền nào liên quan tới các thương hiệu, bằng sáng chế, tài liệu bản quyền, bí mật kinh doanh, công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của Sun Group và/hoặc các bên khác.
 5. Bạn nhất trí sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc công cụ nào khác để làm gián đoạn hoặc cố tình gây gián đoạn hoạt động thông thường của các trang web, và bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào dẫn đến việc tải thông tin quá lớn hoặc không phù hợp lên hệ thống cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Ngoài ra, bạn nhất trí không sử dụng bất kỳ robot, người nhện, các thiết bị tự động, hoặc quy trình thủ công để theo dõi, đạo văn, hay sao chép các trang web của chúng tôi, Thông tin Sun Group trên trang web, hoặc bất kỳ trang web hoặc Thông tin Sun Group nào mà không có sự đồng ý trước của những người đại diện được ủy quyền của Sun Group (quyết định đồng ý này được xem như được đưa ra đối với công nghệ tìm kiếm tiêu chuẩn thông qua các trang web tìm kiếm qua Internet để chuyển hướng người dùng Internet tới các trang web của chúng tôi). Hơn nữa, bạn nhất trí không sử dụng các Trang web của chúng tôi nhằm để thực iheenj bất kỳ mục đích bất hợp pháp, trái luật hoặc bị nghiêm cấm nào theo Điều khoản Sử dụng này. Bạn nhất trí không gây gián đoạn, làm hỏng, thay đổi, phá hủy, sửa chữa, can thiệp phạm vi hạn chế, hoặc các hành động khác ảnh hưởng đến hoạt động thông thường của các trang Web dưới bất kỳ phương thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hoạt động thông qua sử dụng bất kỳ mã độc hoặc không được ủy quyền, virus, Trojan, phần mềm xâm nhập máy tính hoặc các chương trình khác. Bạn không được phép sử dụng các trang web của chúng tôi nhằm mục đích đe dọa, bôi nhọ, vu khống, nói xấu, kích động, khiêu dâm, phân biệt chủng tộc hoặc các mục đích mang tính tấn công khác. Chúng tôi có toàn quyền đơn phương rút lại hoặc từ chối quyền truy cập của bạn vào các Trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đối với trường hợp bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này.
 6. Bạn nhất trí sẽ chỉ tiến hành đặt phòng một cách hợp pháp, chính đáng trên cơ sở thiện chí để bạn hoặc khách mời của bạn sử dụng, và không vì các mục đích khác, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc bán lại, chuyển nhượng hoặc đăng tải thông tin trái phép lên trang web của bên thứ ba, hay đặt phòng mang tính đầu cơ, giả mạo hoặc gian lận, hoặc đặt phòng theo nhu cầu dự kiến.
 7. Các trang web của chúng tôi có thể cho phép bạn sử dụng tên người dùng, mật khẩu, hoặc các mã, hay thiết bị khác để truy cập vào một số phần nhất định của Trang web (“mã truy cập”). Bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật các loại mã truy cập và các hoạt động của tài khoản của mình. Chúng tôi có toàn quyền đơn phương chấm dứt ngay lập tức hoạt động tài khoản của bạn và không thông báo trước khi có lý do chính đáng, ví dụ như khi bạn vi phạm bất kỳ phần nào trong Điều khoản Sử dụng này.
 8. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ THÔNG TIN SUN GROUP ĐƯỢC CUNG CẤP “DƯỚI DẠNG THỰC TẠI” MÀ KHÔNG KÈM THEO BẢO ĐẢM DÙ TỒN TẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC LOẠI BẢO ĐẢM MANG TÍNH NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HAY KHÔNG XÂM PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC BẢO LÃNH NÀO RẰNG CÁC TRANG WEB VÀ/HOẶC THÔNG TIN SUN GROUP CỦA CHÚNG TÔI SẼ LUÔN KHẢ DỤNG, ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, HOÀN CHỈNH VÀ KHÔNG CÓ LỖI. CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ HAY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ LOẠI MÃ ĐỘC HOẶC BẤT HỢP PHÁP NÀO VÀ BẠN SẼ PHẢI CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC ĐẢM BẢO BẠN ÁP DỤNG CƠ CHẾ QUÉT VÀ BẢO VỆ PHÙ HỢP ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT CỦA THIẾT BỊ, CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC THÔNG TIN CỦA BẠN. VIỆC BẠN SỬ DỤNG BẤT KỲ TRANG WEB VÀ/HOẶC THÔNG TIN SUN GROUP CỦA CHÚNG TÔI CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI RỦI RO TỔN THẤT CÓ THỂ PHÁT SINH. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bằng vân bản này, chúng tôi, các thành viên khác của các công ty con trực thuộc tập đoàn và các bên thứ ba liên kết với chúng tôi không có nghĩa vụ và trách nhiệm về mọi thiệt hại, hoặc tổn thất dù là trực tiếp, gián tiếp hoặc mang tính hậu quả mà người dùng phải chịu liên quan đến các Trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến quá trình sử dụng, không thể sử dụng, hoặc hệ quả của việc sử dụng các Trang web của chúng tôi, bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web của chúng tôi và bất kỳ thông tin, tư liệu nào được hiển thị trên đó, bao gồm nhưng không giới hạn đối với mọi trách nhiệm pháp lý về tổn thất doanh thu hoặc thu nhập, thiệt hại kinh doanh, tổn thất lợi nhuận hay mất hợp đồng, mất khoản tiết kiệm dự kiến, mất dữ liệu, mất lợi thế thương mại, lãng phí năng lực quản lý hay thời gian làm việc tại văn phòng, và đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát khác, bất kể phát sinh và do nguyên nhân sơ suất (kể cả hành vi lơ là), vi phạm hợp đồng, hoặc các hành vi khác có thể dự báo, với điều kiện là việc này sẽ không gây cản trở khiếu nại đòi bồi thường đối với các thiệt hại hoặc mất mát tài sản hữu hình của bạn hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác đối với các trường hợp thua lỗ, mất mát tài chính trực tiếp mà không được loại trừ trong các danh mục nêu trên. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến trách nhiệm, nghĩa vụ của chúng tôi đối với trường hợp tử vong hoặc chấn thương cá nhân xảy ra do sự lơ là, hay nghĩa vụ của chúng tôi đối với hành vi trình bày xuyên tạc gian lận hoặc cố tình xuyên tạc đối với một vấn đề cơ bản, hay các nghĩa vụ khác không được loại trừ hay giới hạn theo luật pháp hiện hành. Bạn phải bảo vệ chúng tôi trước mọi yêu sách, khiếu nại hay hành động kiện tụng chống lại chúng tôi hoặc phát sinh do hệ quả của bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với Điều khoản Sử dụng (“Khiếu nại”), đồng thời bạn phải bồi thường thiệt hại và đảm bảo vô hại cho chúng tôi khỏi mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí tổn (gồm phí thuê luật sư) phát sinh từ các Khiếu nại đó. Bằng chi phí riêng của mình, chúng tôi có quyền tự phòng vệ trước bất kỳ Khiếu nại nào và mọi đàm phán giải quyết và bạn nhất trí hợp tác với chúng tôi trong quá trình phòng vệ đối với các Khiếu nại đó, theo yêu cầu của chúng tôi.
 9. Đối với mọi thông tin trao đổi giữa bạn và chúng tôi về vấn đề Thông tin Sun Group, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các phản hồi, câu hỏi, bình luận, đề xuất và các nội dung tương tự: (a) bạn sẽ không có thẩm quyền đối với tính bảo mật trong thông tin trao đổi của bạn và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ đảm bảo không tiết lộ các thông tin trao đổi của bạn; (b) chúng tôi sẽ không tái bản, sử dụng, tiết lộ, hay phát tán thông tin, trao đổi thông tin liên lạc của bạn với những người khác mà không có giới hạn; và (c) chúng tôi sẽ có quyền sử dụng mọi ý tưởng, khái niệm, bí quyết, nội dung hay kỹ thuật trình bày trong thông tin trao đổi của bạn nhằm thực hiện mọi mục đích khác dù tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với sự phát triển, sản xuất và marketing sản phẩm và dịch vụ gắn liền với thông tin đó. Các hoạt động trên chỉ được giới hạn thông qua cam kết và nghĩa vụ trách nhiệm của chúng tôi đối với thông tin cá nhân của bạn (để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi).
 10. Thông tin Sun Group có thể chứa các lỗi sai về kỹ thuật, lỗi đánh máy, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các lỗi sai liên quan đến việc định giá hoặc các lỗi sai có từ trước trong các giao dịch của bạn. Sun Group sẽ không có nghĩa vụ hay sẽ không chịu trách nhiệm về các lỗi sai, sai sót hay thiếu sót này, và không có nghĩa vụ hoàn thành việc đặt phòng hay thông tin chứa các lỗi sai này. Sun Group có quyền sửa đổi, chỉnh sửa, hủy bỏ và/hoặc cải thiện thông tin, các sản phẩm và chương trình của Marriott được mô tả theo thông tin đó tùy từng thời điểm phù hợp mà không cần thông báo, kể cả sau khi xác nhận giao dịch.
 11. Các Trang web của chúng tôi có chứa các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ trên phạm vi toàn cầu của Sun Group, không phải tất cả những sản phẩm và dịch vụ đó đều sẵn có tại tất cả các địa điểm. Việc tham chiếu đến sản phẩm hay dịch vụ của Sun Group trên một trong các Trang web của chúng tôi sẽ không có nghĩa ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ đó sẽ có sẵn tại địa điểm của bạn.
 12. Bất kỳ hoạt động sử dụng hệ chức năng bản đồ trên Trang web này đều được chi phối theo quy định của Điều khoản Sử dụng của Người dùng cuối đối với ứng dụng Bing Maps của Microsoft. Sun Group sẽ không chịu trách nhiệm về moi hệ lụy do bạn sử dụng Bing Maps như chỉ hướng đi đường.
 13. Nếu bạn quyết định rời khỏi các Trang web của chúng tôi thông qua các đường dẫn tới các trang web của bên thứ ba, bao gồm các trang web của các công ty quảng cáo, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Điều khoản Sử dụng của chúng tôi sẽ không còn hiệu lực áp dụng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các điều khoản sử dụng và chính sách riêng tư trên các trang web của bên thứ ba hoặc cookies mà họ sử dụng. Ngoài ra, do chúng tôi không thể kiểm soát hết các trang web và nguồn thông tin của bên thứ ba, bạn cần hiểu rõ và nhất trí rằng Sun Group sẽ không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của sản phẩm/dịch vụ trên các trang web hay nguồn thông tin của bên thứ ba này, cả Sun Group đều sẽ không chịu trách nhiệm về mọi nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay tài liệu khác có trên hoặc xuất phát từ các trang web hay nguồn thông tin của bên thứ ba đó.
 14. Điều khoản sử dụng này sẽ được diễn giải và thực thi theo quy định của pháp luật Việt Nam, áp dụng cho các hợp đồng được ký kết và thực hiện tại Việt Nam. Bạn nhất trí và tuân thủ theo thẩm quyền xét xử của cơ quan có thẩm quyền tại tòa án kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và nêu rõ quy định đối với tính công bằng và thuận tiện trong các thủ tục tố tụng tại các tòa án này áp dụng cho mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng các Trang web của chúng tôi. Bạn sẽ không được phép phản đối thẩm quyền xét xử hoặc địa điểm phân xử trên cơ sở thiếu phạm vi quyền tài phán về người, nơi xét xử không thuận tiện hay các cơ sở khác. Bạn nhất trí sẽ không khởi kiện hoặc tham gia khởi kiện tập thể chống lại chúng tôi. BẰNG VĂN BẢN NÀY, BẠN TỪ BỎ QUYỀN XÉT XỬ THEO THỦ TỤC BỒI THẨM ĐOÀN. Những nội dung trên sẽ không được áp dụng trong trường hợp luật pháp hiện hành tại quốc gia bạn sinh sống yêu cầu áp dụng luật và/hoặc quyền tài phán khác và không được loại trừ trong hợp đồng.
 15. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về các thực hành về quyền riêng tư chi phối quá trình chúng tôi xử lý thông tin của bạn trên các Trang web, vui lòng xem Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi đã cập nhật chính sách bảo mật theo những quy định của GDPR (Global Data Protection Regulation) - Bộ luật bảo vệ dữ liệu chung.   
Tìm hiểu thêm Ẩn giấu